NASZE REFERENCJE
zobacz kto nam zaufał‚
PROMOCJE
najnowsze informacje o naszej ofercie
nasze szkolenia elementarne zaawansowane junior pediatryczne VIP- nowo¶ć‡
szkolenie elementarne

SUGEROWANY ODBIORCA SZKOLENIA:

O¶rodki Szkolenia Kierowców
Klienci Indywidualni

CZAS SZKOLENIA: 4 godziny dydaktyczne
WYKŁAD:
 • Motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • Regulacje prawne
 • Łańcuch przeżycia
 • Bezpieczeństwo ratownika
 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Skuteczne wezwanie pomocy
 • Skład i obsługa apteczek
 • Psychologia w ratownictwie
 • Postępowanie z osob± nieprzytomn±
 • Stany zagrożenia życia w urazach
ĆWICZENIA:
 • Kontrola czynno¶ci życiowych
 • RKO - resuscytacja kr±żeniowo oddechowa dorosłych i dzieci
 • Pozycja bezpieczna
 • Ewakuacja poszkodowanych z auta