NASZE REFERENCJE
zobacz kto nam zaufał‚
PROMOCJE
najnowsze informacje o naszej ofercie
nasze szkolenia elementarne zaawansowane junior pediatryczne VIP- nowo¶ć‡
szkolenie junior

SUGEROWANY ODBIORCA SZKOLENIA:

Dzieci w wieku przedszkolnym i nauczania pocz±tkowego.

CZAS SZKOLENIA: 1-2 godziny dydaktyczne
Edukacja przez zabawę.
Szkolenie ma na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw i zachowań dzieci w sytuacjach trudnych, zagrażaj±cych zdrowiu, a nawet życiu.

Dzieci ucz± się podczas zabaw z ratownikami medycznymi.