NASZE REFERENCJE
zobacz kto nam zaufał‚
PROMOCJE
najnowsze informacje o naszej ofercie
nasze szkolenia elementarne zaawansowane junior pediatryczne VIP- nowo¶ć‡
szkolenie pediatryczne
SUGEROWANY ODBIORCA SZKOLENIA:
 • Rodzice, dziadkowie
 • Opiekunki dziecięce
 • Przedszkola
 • Instytucje
CZAS SZKOLENIA: 3 - 6 godzin dydaktycznych
WYKŁAD:
 • Motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • Regulacje prawne
 • Łańcuch przeżycia
 • Bezpieczeństwo ratownika oraz ratowanego dziecka
 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Skuteczne wezwanie pomocy
 • Skład i obsługa apteczek
 • Odmienno¶ci anatomii i fizjologii dziecka
 • Ogólne zasady postępowania z dziećmi
 • Psychologia w ratownictwie
 • Najczęstsze stany zagrożenia życia u dzieci


ĆWICZENIA:
 • Kontrola czynno¶ci życiowych,
 • RKO - resuscytacja kr±żeniowo oddechowa dzieci,
 • Pozycja bezpieczna,
 • Badanie urazowe dziecka
 • Zaopatrywanie ran i krwotoków,
 • Zadławienia u dzieci,
 • Symulacje zdarzeń nagłych u dzieci.