NASZE REFERENCJE
zobacz kto nam zaufał‚
PROMOCJE
najnowsze informacje o naszej ofercie
nasze szkolenia elementarne zaawansowane junior pediatryczne VIP- nowość‡
szkolenie zaawansowane

SUGEROWANY ODBIORCA SZKOLENIA:

Firmy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
§ 44. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:
3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.(Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1460)

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy
Art. 209. § 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,


Szkoły w Rozporządzeniu z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)

§20. Pomieszczenia szkoły i placówki, w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

§ 21. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Instytucje

CZAS SZKOLENIA: 6-8 godzin dydaktycznych
WYKŁAD:
 • Motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • Regulacje prawne
 • Łańcuch przeżycia
 • Bezpieczeństwo ratownika
 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Skuteczne wezwanie pomocy
 • Skład i obsługa apteczek
 • Psychologia w ratownictwie
 • Postępowanie z osobą nieprzytomną
 • Zaburzenia świadomości (omdlenie)
 • Stany zagrożenia życia w urazach
 • Wstrząs
 • Nagłe zachorowania: ból w klatce piersiowej, astma, napad drgawkowy, udar
 • Zadławienia
ĆWICZENIA:
 • Kontrola czynności życiowych
 • RKO - resuscytacja krążeniowo oddechowa dorosłych i dzieci
 • Pozycja bezpieczna
 • Badanie urazowe
 • Zaopatrywanie ran i krwotoków
 • Ewakuacja z miejsc niebezpiecznych
 • Defibrylacja automatyczna AED
 • Symulacje zdarzeń nagłych