Oferty dla firm

Szkolenie pierwszej pomocy dla firm

Kursy pierwszej pomocy dla firm i instytucji publicznych są skierowane do przedsiębiorców chętnych zorganizować szkolenie na terenie swojego zakładu pracy. Wspieramy służby BHP w zakresie szkoleń okresowych oraz jesteśmy w stanie podjąć się szkolenia z pierwszej pomocy w trakcie trwania imprezy firmowej. Zgodnie z obowiązującym prawem każdy pracodawca jest zobowiązany do przeszkolenia personelu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169, poz.1650).
§ 44. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:
3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1460) Art. 209. § 1. Pracodawca jest obowiązany:

 1. zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
 2. wyznaczyć pracowników do:
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

CZAS SZKOLENIA: 6-8 godzin dydaktycznych.

PROGRAM SZKOLENIA

WYKŁAD

 • Motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • Regulacje prawne
 • Łańcuch przeżycia
 • Bezpieczeństwo ratownika
 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Skuteczne wezwanie pomocy
 • Skład i obsługa apteczek
 • Psychologia w ratownictwie
 • Postępowanie z osobą nieprzytomną
 • Zaburzenia świadomości (omdlenie)
 • Stany zagrożenia życia w urazach
 • Wstrząs
 • Nagłe zachorowania: ból w klatce piersiowej, astma, napad drgawkowy, udar
 • Zadławienia

ĆWICZENIA

 • Kontrola czynności życiowych
 • RKO – resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych i dzieci
 • Pozycja bezpieczna
 • Badanie urazowe
 • Zaopatrywanie ran i krwotoków
 • Ewakuacja z miejsc niebezpiecznych
 • Defibrylacja automatyczna AED
 • Symulacje zdarzeń nagłych

Dojeżdżamy na szkolenie do Klienta! Możliwość zorganizowania szkolenia również w weekend.

 

kontakt

 

GRUPA RATMED

ul. E. Orzeszkowej 6/7, 59-220 Legnica

NIP 691-220-25-70

DANE KONTAKTOWE

Tel. 609 333 330
Adres e-mail: biuro@gruparatmed.pl

facebook

SZKOLIMY ZGODNIE Z WYTYCZNYMI:

erc

logo itls

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 r. Grupa RATMED | POLITYKA PRYWATNOŚCI