Oferty dla oświaty

Kurs pierwszej pomocy dla placówek oświatowych

29 listopada 2018 r. MEN zmienił przepisy i odtąd obowiązek przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dotyczy każdego pracownika szkoły, czyli każdej osoby, niezależnie od pełnionej funkcji czy stanowiska, która jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy.

Opis

Szkolenie pierwszej pomocy przeznaczone jest dla grona pedagogicznego, jak i innych pracowników placówek oświatowych. Pozwala ono nabyć umiejętności praktycznego udzielania pierwszej pomocy dzieciom i dorosłym. Podczas szkolenia uczestnicy ćwiczą układanie poszkodowanych w pozycje ratujące życie oraz resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach dorosłych oraz dzieci w różnym wieku. Prowadzone są również pozoracje ratownicze z wykorzystaniem profesjonalnych środków do charakteryzacji urazów. Pozoracje odzwierciedlają zdarzenia, do jakich może dość w szkołach. Dzięki nim uczestnicy mogą lepiej się przygotować na wypadek różnego rodzaju sytuacji. Szkolenie trwa 6h dydaktycznych.

Szkolenie prowadzi wykwalifikowany instruktor pierwszej pomocy: Ratownik Medyczny, po studiach wyższych, z wieloletnim doświadczeniem pracy w Pogotowiu Ratunkowym oraz ponad 15-letnim doświadczeniem w prowadzeniu kursów pierwszej pomocy.

Wykład

 1. Motywacja do udzielania pierwszej pomocy.
 2. Aspekty prawne pierwszej pomocy.
 3. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
 4. Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych.
 5. Skuteczne wezwanie pomocy.
 6. Skład i obsługa apteczek.
 7. Psychologia w ratownictwie.
 8. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
 9. Pozoracje ratownicze najczęściej spotykanych urazów.
 10. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i dorosłych.
 11. Omdlenia, zawał, padaczka, cukrzyca.
 12. Rany i oparzenia.
 13. Urazy.

 

Ćwiczenia

 1. Ocena stanu poszkodowanego dziecka/osoby dorosłej.
 2. Pozycja boczna ustalona.
 3. Resuscytacja krążeniowo–oddechowa dzieci i dorosłych.
 4. Automatyczna defibrylacja AED.
 5. Zadławienia.
 6. Pozoracje ratownicze.

oswiata

 

GRUPA RATMED

ul. E. Orzeszkowej 6/7, 59-220 Legnica

NIP 691-220-25-70

DANE KONTAKTOWE

Tel. 609 333 330
Adres e-mail: biuro@gruparatmed.pl

facebook

SZKOLIMY ZGODNIE Z WYTYCZNYMI:

erc

logo itls

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 r. Grupa RATMED | POLITYKA PRYWATNOŚCI